Aubert

Aubert A-8-46 Luxe à Mirecourt kam altviool 46 mm. "luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert A-8-48 Luxe à Mirecourt kam altviool 48 mm. "luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert A-8-50 Luxe à Mirecourt kam altviool 50 mm. "luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert A-8L-48 Deluxe à Mirecourt kam altviool 48 mm. "de luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert A-8L-50 Deluxe à Mirecourt kam altviool 50 mm. "de luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert A-8L-52 Deluxe à Mirecourt kam altviool 52 mm. "de luxe aubert a mirecourt" behandeld hout

Aubert ABB-810 Luxe à Mirecourt kam barok altviool aubert france

Aubert BB2034 Made in France kam contrabas 3/4 "aubert made in france" belgisch model /onbehandeld hout

Aubert BB2034T Made in France double bass bridge 3/4

Aubert BB2044 Made in France kam contrabas 4/4 "aubert made in france" belgisch model /onbehandeld hout

Aubert BB2044T Made in France double bass bridge 4/4

Aubert BB2134 à Mirecourt kam contrabas 3/4 "aubert a mirecourt" belgisch model /behandeld hout

Aubert BB2144 à Mirecourt kam contrabas 4/4 "aubert a mirecourt" belgisch model /behandeld hout

Aubert BB22SL44 Superluxe kam contrabas 4/4

Aubert BF2034 à Mirecourt kam contrabas 3/4 "aubert made in france" frans model /onbehandeld hout

Aubert BF2144 Luxe à Mirecourt kam contrabas 4/4 "aubert a mirecourt" frans model /behandeld hout

Aubert BF22L34 Deluxe à Mirecourt kam contrabas 3/4 "de luxe aubert a mirecourt" frans model /behandeld hout

Aubert CB1690 à Mirecourt kam cello 4/4

Aubert CB1692 à Mirecourt kam cello 4/4

Aubert CB18L90 Deluxe à Mirecourt kam cello 4/4 "de luxe aubert a mirecourt" belgisch model /behandeld hout /voet 90 mm.

Aubert CB18L92 Deluxe à Mirecourt kam cello 4/4 "de luxe aubert a mirecourt" belgisch model /behandeld hout /voet 92 mm.

Aubert CB18L94 Deluxe à Mirecourt kam cello 4/4 "de luxe aubert a mirecourt" belgisch model /behandeld hout /voet 94 mm.

Aubert CBB-820 Made in France kam barok cello aubert france

Aubert CF14 Made in France kam cello 4/4 "Aubert made in France" Frans model